آثار تاریخی منطقه

ا ز مهمترین آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان نمین می توان مسجد خان ( خان مسجدی ) که اخیراً مورد بازسازی و توسعة اساسی قرار گرفته و بعنوان مسجد جامع شهر نمین استفاده می شود ـ دارالحکومه تازه باز سازی شده صارم السلطنه در مرکز شهر نمین ـ بقعة تازه باز سازی شده شیخ بدرالدین نمینی در شهر نمین حمام عمومی میرزا ( میرزاحمامی) در شهر نمین ـ بقعة پیرلنگ درشمال غربی روستای ننه کران ـ پل تاریخی نوجه ده در روستای نوجه ده ـ بقعة محمد سعید نقشبندی معروف به حاج شیخ در عنبران علیا و… را که نشان از قدمت تاریخی و فرهنگی شهرستان دارد نام برد.
/ 1 نظر / 4 بازدید
کوهستان

پل و حمام تاریخی سولا را هم میتونین اضافه کنین