نظر نویسندگان خارجی درباره موقعیت و خوانین نمین:

اوژن اوبن :او سفیر فرانسه در ایران بود که در سفر نامه خود به نام ایران امروز درباره نمین نوشته است :«ابرها کوهها را پاک پوشانده اند . در روستای کوچک «نواده» ما از روی رود «قره سو » می گذریم تا وارد منطقه تالش شویم این شهر 15 هزار خانه دارد درختان بید و تبریزی است باغهای میوه ...

ویلیام ریجارد هولمز: نمین ده بسیار دلپذیری در یازده ما یلی اردبیل است . در این هنگام نمین تعلق به میر قاسم خان یکی از خوانین طالش داشت در حدود 200 خانه داشت که تمامی انها از نظر کیفین ساختمانی مر غوب بود ...

/ 0 نظر / 3 بازدید