ویژگی های تاریخی نمین

تاریخ نمین قبل اسلام :

دوره ی قبل ماد ها :

حفریات باستان شناسان و مطالعاتی که در مناطق مختلف نمین از ثپه ها ،قبور و اشیاء به دست امده جملگی موید وجود تاریخی بسیار کهن در این سرزمین می باشند .قدیمی ترین تاریخ به دست آمده از این منطقه مربوط به کاوشهای هیات فرانسوی به سرکردگی «دمورگان» است که اثار تمدن های مربوط به قرن 16 تا 12 ق.م را در این منطقه بافته . از این تحقیقات معلوم می شود که ساکنین اولیه نمین از راه شکار و جمع آوری غذا زندگی می کردند . با تکیه بر شواهد زیاد موجود مبنی بر اینکه نمین منطقه ای جنگلی بوده است چنین استنباط می شود که ساکنین ان غذای خود را از گوشت حیوانات و پرندگان شکاری و درختان میوه تامین می کردند

از دوره مادها نا دوره ساسانیان :

در نمین تنها مکانی که از وجود کادوسیان در ان خبری هست منطقه قره سو است که دیاکونف به ان اشاره کرده «ار منبع قدیم اطلاعاتی درباره این ناحیه (قره سو) در دست نیست »بعدها کادوسیان در آن ساکن شدند . منطقه نمین به دلیل نزدیکی به کادوسیان و خزران و خود مادها شاهد جریانات بین این دو حکومت بوده است .

و وقایع دیگری که در دست است حکومت داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشیان در ارتباط با کادوسیان و اقوام ساکن در منطقه نمین که این اقوام با مادها در آمیخته بودند و گاهی با این دولت و زمانی با آن دولت بودند .

دوره ساسانیان – مهرانیها

به دلیل اینکه از حوصله وبلاگ خارج است از ادامه توضیحات خوداری می کنم

تاریخ نمین بعد از اسلام تا جنگهای ایران و روسیه

ادامه مطلب

/ 1 نظر / 3 بازدید
افشین دنیادیده

سلام .لطفا از جنگلهای سرسبز ما(فندقلو) و سایر مناطق گردشگری شهرستان هم بنویسید.