کوههای پیله رود

منطقه پیله رود بدلیل کوهستانی بودنش دارای پستی و بلندیهای متعددی است که زنجیروار در اطراف روستاها با اشکال و ارتفاع مختلفی قد کشیده و در مقابل دیدگان هر تازه وارد و دوستدار طبیعت خود نمایی میکنند.
کوه قرخلر(چهل تن)بلندترین کوه در شهرستان نمین و بخصوص در پیله رود میباشد که در سمت جنوبی منطقه قرار گرفته و بر جمیع روستاهای پیله رود و اطراف تسلط کامل دارد.کوههای قلعه زنگی٬ اوچوق ٬ للـه داغی و اوروج داغی نیز در میان روستاها دیده میشوند .در برابر عظمت کوه قرخلر و عکس آن در قسمت شمالی کوه چهل گز قرار گرفته است و کوه بورانی داغ در غرب و کوههای گنبذ و کلکلی داغ در شرق ٬پیله رود را در محاصره خود دارند.
کوههایی بنامهای بیوک داغ ٬زهوو٬ ساقو ٬الگو داغی٬ یددی قارداش٬ اسد داغی ٬تنگ٬ تربه داغی ٬قیز یوردی٬ هفتانی٬ بیوک داغ مرز عنبران وفتح مقصود وکوه اوچ دره بصورت یک رشته کوه بهم متصل شده و در طول مرز کشورمان با جمهوری آذربایجان قرار گرفته اند در این کوهها و دامنه های این کوهها
به جان پناههایی بر خوردم که اهالی آنها را سنگرهای جنگی دوره جنگ جهانی دوم و بعد از آن سالهامعرفی نمودند که در زمان بر پایی اردوگاههای نظامی قشون ایران و تفنگچیان محلی در مقابل هجوم قشون روس ایجاد شده و مورد استفاده قرار میگرفته است.علاوه بر کوههای یاد شده کوههای کم ارتفاع زیادی نیز در اطراف روستاها وجود دارد که هر یک از آنهااسم محلی بخصوصی را داشته و در میان اهالی با روایات و نقل قولهایی معرفی میگردند .شاید ساکنان پیله رود از پیشینه خود و اجداد خود اطلاعات زیادی ندارند ولی وجود قلعه ها و خرابه ها در کوهها و سایر مناطق که شخصا" بسیاری از آنها را مشاهده نمودم حاکی از وجود تمدن و آبادانـــی
در گذشته پیله رود میباشد که زمانی از نقاط مرکزی آذربایجان بوده و بعد از عقد عهد نامه گلستان درتاریخ ۲۰/۷/۱۱۹۲ و واگذاری قسمتهای زیادی از خاک آذربایجان به روسیه به نقاط مرزی مبدل گشتــه ولی بعد از انهم مدتهای زیادی دروازه ورود به روسیه وآذربایجان به یغما رفته٬ بوده است

http://nedayepilerood.blogfa.com

/ 0 نظر / 2 بازدید