مرزنشینی و لزوم واکسینه کردن دام‌ها در نمین

  • آیا تعداد دامپزشک فعال در منطقه ک افی است؟

2 نفر دامپزشک در اداره دامپزشکی شهرستان نمین و 2 نفر در بخش خصوصی فعالیت دارند که از فعالان بخش خصوصی یک نفر در مرکز و یک نفر در منطقه «آبی بیگلو» فعالیت می‌کند. تعداد 5نفر دکتر دامپزشک نیز به‌عنوان مسئول فنی تمام وقت در ک ارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور، بسته‌بندی گوشت، مجتمع مرغ مادر  ک شتارگاه طیور و جوجه‌ک شی فعال هستند. در بخش خصوصی ک مبود دامپزشک فقط برای راه‌اندازی داروخانه محسوس است. چون شهرستان نمین فاقد داروخانه دامپزشکی است و در قسمت اداری نیز قطعاً تعداد بیشتر دامپزشک موجب ک متر شدن فشار‌کاری روی نیروهای موجود می‌شود و تأثیر مثبتی بر روی راندمان‌ک اری اداره خواهد داشت.

  • به نظر شما مهم‌ترین خصوصیاتی ک ه یک فرد برای دامپزشک شدن باید داشته باشد چیست؟

شغل دامپزشک ی حرفه سختی است و فردی ک ه می‌خواهد در این رشته فعالیت ک ند باید قدرت برقراری ارتباط با طبیعت و جانداران را داشته باشد و با علاقه به این حرفه بیاید. سلامت جسمی و داشتن روحیه فعال و اجتناب از پشت میز نشستن نیز از ملزومات این حرفه است. علاوه بر این ایجاد تعامل با دامداران و زحمتک شان این عرصه نیز هنر و استعداد ویژه‌ای می‌خواهد ک ه یک دامپزشک باید از آن برخوردار باشد. قطعاً هوش ذاتی و خلاقیت نیز از صفات اصلی یک دامپزشک است.

  • تا چه حد ضرورت تبدیل دامداری‌ها از سنتی به صنعتی احساس می‌شود؟

تبدیل دامداری‌ها از سنتی به صنعتی در حوزه فعالیت معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد ک شاورزی است. اما قطعاً خدمات دامپزشک ی با ارتقای وضعیت بهداشتی دامداری‌ها موجب افزایش تولیدات و ک اهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌ها می‌شود و نقش ک لیدی در افزایش بهره‌وری دامداری‌ها دارد. همچنین با گرایش بیشتر به دامداری صنعتی به دلیل تحت ک نترل بودن توسط دامپزشک سلامت دام‌ها و در نتیجه جامعه بیشتر تضمین می‌شود.

  • ک شتارگاه‌های بزرگی در نمین فعالیت می‌ک نند. نظارت بر فعالیت این مراک ز چگونه است؟

یک واحد ک شتارگاه با مالک یت شهرداری نمین وجو دارد ک ه اداره دامپزشک ی نظارت بهداشتی دقیق بر این ک شتارگاه دارد. یک واحد ک شتارگاه صنعتی طیور نیز در این شهرستان فعالیت می‌ک ند ک ه در مالک یت شرک ت «پرک ن» است و دخیره بزرگی از ک شتارگاه طیور استان در این ک شتارگاه و با نظارت عالی دامپزشک ی نمین صورت می‌گیرد.

  • ک شتار سنتی و غیرمجاز همیشه معضلی برای استان اردبیل بوده است. در شهرستان نمین برای ک نترل ک شتار سنتی و غیر‌مجاز چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

این اداره با نظارت دائمی و روزانه بر ک شتارگاه دام از وضعیت قصابی‌هایی ک ه اقدام به ذبح قانونی ک رده‌اند با خبر است. بنابراین سرک شی‌های مستمر از سطح شهر از سوی بازرسان این اداره به راحتی ک شتارک نندگان غیرمجاز را مشخص می‌نماید ک ه در صورت مشاهده طبق قانون موارد در اختیار مقام قضایی شهرستان نمین گذاشته می‌شود. در همین جا برخود لازم می‌دانم از همک اری و زحمات بدون وقفه نیروهای دادگستری نمین و مأموران نیروی انتظامی نمین و دیگر فعالان این حوزه نهایت تشک ر خود را اعلام ک نم. ضمناً علاوه بر بازدید‌های مستقل اداره دامپزشک ی، بازدیدهایی نیز به‌صورت گروهی و با حضور نمایندگان دیگر ادارات ذی‌ربط نظیر فرمانداری، بهداشت و درمان، صنعت، معدن تجارت و تعزیرات حک ومتی به‌صورت برنامه‌ریزی شده و مستمر انجام می‌شود.

  • آیا دوره‌های آموزشی هم در شهرستان برگزار می‌شود؟

آموزش برای بهره‌برداری بیشتر با هماهنگی اداره آموزش و‌ ترویج جهادک شاورزی صورت می‌گیرد و در مواقع ضروری نیز از ک ارشناسان این اداره با هماهنگی در محل مساجد روستاهای هدف اقدام به برگزاری ک لاس‌های آموزشی و توجیهی می‌ک نند. ضمناً خود ک ارک نان اداره نیز از طرف اداره آموزش اداره ک ل دامپزشک ی به‌صورت مستمر و مرتب در ک لاس‌های ارتقای دانش دامپزشک ی و استفاده از علم روز دامپزشک ی شرک ت می‌ک نند.

  • خدمات‌رسانی به شهر‌های عنبران و آبی بیگلو چگونه است؟

همه روستاهای شهرستان نمین و همه دامداری‌ها و مرغداری‌ها منطقه فارغ از اینک ه در ک دام شهر هستند زیر پوشش خدمات دامپزشک ی قرار دارند و عملیات مایه‌ک وبی و دیگر خدمات دامپزشک ی به‌صورت یک سان در تمام مناطق زیر پوشش صورت می‌گیرد.

  • عملیات واک سیناسیون در شهرستان نمین بنا به اظهار دامداران و ک ارشناسان با حساسیت بیشتری انجام می‌شود. دلیل این حساسیت فوق‌العاده چیست؟

واک سیناسیون احشام از اصلی‌ترین وظایف ادارات دامپزشک ی است. اما این وظیفه در شهرستان نمین به سبب داشتن مرزهای طولانی با جمهوری آذربایجان و قرار گرفتن در ورودی شرقی استان با وسواس و دقت بیشتری پیگیری و انجام می‌شود تا اگر بیماری وجود داشته باشد در همین جا ک نترل شود و باعث تهدید سلامت دام و در نهایت افراد جامعه نشود.

  • آیا تاک نون بیماری‌های خاصی در شهرستان نمین مشاهده شده است؟

خوشبختانه با واک سیناسیون به موقع و اقدامات پیشگیرانه این اداره، در حال حاضر بیماری ک ه به‌صورت فراگیر و در تعداد وسیع شهرستان را آلوده و درگیر ک رده باشد مشاهده نشده است.

  • نحوه اطلاع‌رسانی فعالیت و خدمات شما به روستاییان و دامدارن چگونه است؟

خوشبختانه عوامل این اداره به علت سابقه طولانی در خدمت‌رسانی به روستاهای مختلف معمولاً در هر روستا با دهیاری‌های و یا دامداران ارتباط دارند و از این طریق هماهنگی‌های لازم جهت انجام عملیات دامپزشک ی در روستاها صورت می‌گیرد.

/ 3 نظر / 39 بازدید
علی

شیشمه «تعریفیله» نه تعریفه یک هجای کم مخل وزن و فصاحته

علی

شیشمه «تعریفیله» نه تعریفه یک هجای کم مخل وزن و فصاحته

یاوران ولایت

باسلام خدمت شماهمشهریگرامی.از زحمات شما تقدیروتشکرمیشود. یاعلی مدد.لطفاماراازنظرات سازنده تان دریغ نکنید