برداشت صیفی جات در شهرستان نمین

کاشت و برداشت صیفی جات در شهرستان نمین برای اولین بار بطور آزمایشی صورت گرفت صیفی جات شامل خیار ، گوجه ، خربزه ، هندوانه در زمین های کلندرق سفلا برداشت شد

/ 1 نظر / 47 بازدید
حاج مسعود

سلام سولماز قیر ممنونام حقیردن یادائلی ییبسیز ...عیزّتیزآرتیق اولسون