شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

نمین
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ٢۳ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شهرستان نمین ، سیر تاریخی

در جریان بررسی سیر تاریخی ظهور و افول سلاطین و حُکام ادوارگذشتة ایران و آثار تاریخی و شواهد بدست‌ آمده درمنطقه ، حاکی از تداوم حیات در حکومتهای دوران قبل و بعد از صفویه ، مربوط به سدة نهم هجری بوده وکشف سکه‌هائی با عناوین اسلامی در جوار بقعة شیخ بدرالدین نمینی‌ (روبروی فرمانداری)که درحال حاضردر موزة‌ میراث فرهنگی استان موجود است ، مؤید این مطلب می‌باشد. درگذر زمان و تکیه برتاریخ حکومت شاهان قاجاریه ، پس از انعقاد عهدنامه‌های گلستان ( ۱۸۱۳ م . مطابق با ۱۱۹۱ هـ . ش ) و عهدنامة ترکمن چای ( ۱۸۲۸ م . مطابق ۱۲۰۶ هـ . ش ) قسمتی از مناطق و نواحی حوزة عمل حاکمان نمین محدود شده و به شهرستان طالش ، آستارا و نمین تا مغان خلاصه گردیده ، بطوریکه تا مدتی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شهرستانهای نمین و آستارا یک حوزة انتخابیه محسوب و یک نفر نماینده برای مجلس شورای ملی‌آن زمان انتخاب می‌نموده‌اند و مرحوم سید ابوالفضل اقبالی نمین وکیل مردم نمین و آستارا بوده است.  

 


* یکی از مشخصة مهم شهرستان نمین اختلاط مذهبی و هم زیستی مسالمت آمیز اهالی آن است بطوریکه ۷۸% بافت جمعیتی شهرستان را اهل تشیع و۲۲% مابقی را اهل تسنن شافعی ــ که پراکندگی‌آنها را نیزعمدتاً بخش عنبران با گویش محلی طالشی ( شهر عنبران و روستاهای عنبران علیا ، میناباد ، کلش ، جید ، میرزانق ، سروآباد ، پلازیر ) و خود شهر نمین و روستاهای رز و تفیه از توابع بخش ویلکیج می‌باشد ــ تشکیل می‌دهد. 

* سبقة تاریخی کتابخانة موجود در شهر نمین به سال ۱۳۴۹ هـ . ش برمی‌گردد. 

مردم شهرستان نمین از دیرباز به مردمی فرهنگ دوست و شهر نمین به عنوان مرکز شهرستان به مهد فرهنگ و علم و ادب اشتهار داشته و زبان زد عام و خاص می‌باشد. این مهم در تعاملات اجتماعی و برخوردهای رفتاری آنان کاملاً مشهود است. بطوریکه تأسیس نخستین دبستان ملی در منطقه توسط فردی بنام مرحوم نصرت مطلعی نمین برای تعلیم و تربیت رایگان درنمین به سال ۱۲۸۸ هـ . ش برمی‌گردد. همچنین اولین مدرسه وآموزش به سبک نوین‌آموزشی ( باستناد کتاب تاریخ و فرهنگ آذربایجان نوشتة حسین امید و مستندات دیگرتاریخی ) در شهر نمین در سال ۱۲۹۹ هـ . شمسی تأسیس‌گردیدکه از این حیث در سطح استان بی نظیرمی‌باشد. در همین راستا ادارة آموزش و پرورش شهرستان نمین از سال ۱۳۲۷ بصورت نمایندگی فعالیت داشته که از سال ۱۳۵۶ بصورت مستقل در شهرستان ارائة خدمت می نماید. مجموع آموزشگاههای سطح شهرستان در مقاطع مختلف تحصیلی به تعداد  ۱۴۵ واحد ، با ترکیب ۷۶ واحد ابتدایی ـ ۳۷ واحد راهنمایی
۳۲ واحد متوسطه و پیش دانشگاهی که حدود ۱۱۱۴۴ نفردانش آموز در مقاطع مختلف مشغول تحصیل می باشند.  شهرستان نمین ازوجود و حضور
دو دانشکدة دولتی با عناوین دانشکدة ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین که در سال ۱۳۷۵ با اهداء ساختمان توسط مرحوم حاج دُراج محمدیان نمین در رشته های زبان و ادبیات فارسی ،  روانشناسی ، راهنمائی و مشاوره ، باستان شناسی در مقاطع‌کاردانی و کارشناسی و همچنین در۳ رشتة زبان و ادبیات فارسی ، روانشناسی و باستان شناسی درمقطع کارشناسی ارشد فعالیت دارد .    و دانشگاه پیام نور واحد نمین که در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ افتتاح و درحال حاضر با ۵ رشتة تحصیلی ( کارشناسی حقوق ـ مدیریت بازرگانی ـ مدیریت دولتی ـ زبان و ادبیات فارسی ـ جغرافیای انسانی ) با همت و ارادة مسئولین شهرستانی و استانی فعالیت  می‌نماید.