شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

اگرمن به جای مقنی بودم
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱ آبان ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

هادی مقنی یکی از وبلاگنویس های ما بود (http://moqanni.blogfa.com/یه بنده خدا) که هفته پیش به رحمت خدا رفت

به قول نویسنده ،توحید مهدوی دهه سوم عمر خود را می گذرانم .تمام زندگی ذهنم مشغول تلاش برای آینده بود.بدون موفقیت و پیش روی زندگی را دوست ندارم تا یه مدت می ایستم به فکرو ناراحتی فرو می رم که عقب مانده ام و هیچ نیستم عمر م را به باد دادم در کل اگر واقع بینانه نگاه کنیم یه چند سالی عقب هستم ولی تلاش در حد توان داشته ام  با اینکه شکرگزارم ولی قانع نیستم در حال سرزنشم این همه عمر کردم و هیچ ...همیشه دوست دارم در حال یادگیری باشم و تکاپو ...وقتی می دوم انرژی بیشتری می گیرم نشتن خستم می کنه شاید انتظار م بیشتر از توانم است .دیگه خنده و شوخی  را دوست ندارم خنده به سختی برام رقم می خورد احساس بزرگی میکنم منی که بچه بودم بزرگ بودم چه برسه به حالا...(البته آدم منفی نیستم فقط دوست دارم پیشروی داشته باشم )

مقنی تا دیروز تلاش میکرد تازه میخواست برداشت کنه در چند ساعتی که ایشان را دیدم از حرفاش معلوم بود خیلی زحمت کشیده اگه مقنی می دونست عمرش تا این حد هست  ...آیا حرص و جوش می خورد .

مرگ مقنی تلنگری بود برای من .هر چند همیشه سرقبر میرم تا مرگم از یادم نرود .مقنی با وجود اینکه سنی نداشت از خود نام نیک به جا گذاشت.موقع نوشتن صبر اومد شاید من هم به زودی رفع زحمت کنم .

سوال : حال اگر من به جای مقنی بودم ...