کوه قرخلر(واقع در پیله رود)- کوههای ننه کران – کوه بزرگ (بیوک داغ ) در شمال شرقی ده کله سر و کوه دیگری در شمال کله سر قرارگرفته است آثار باستانی زیاد دارد یکی به نام (اجاق داغی) از قرائن معلوم است سابقا دژبوده این کوه به جمیع ویلکیج تسلط کامل دارد و دیگری به نام (دوگه سر) کوههای دگرماندرق و کوههای آبی بیگلو که در جنگل واقع شده و گرمه چشمه و سوها و نیارق و حور که یک رشته کوه از نمین بلکه از مغانات روبه جنوب شرقی پیش رفته و به کوههای باغرو متصل شده است .هریک از این کوهها اسم محلی مخصوص دارد .جامع جمیع همان کوه طالش می باشد.

منبع : کتاب تاریخ و فرهنگ نمین – زنده یاد استاد ستودی نمین
:: برچسب‌ها: کوههای نمین, شهرستان نمین
ن : سولماز پورنعمت پیله رود
ت : ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
نظرات ()
 
 

پیچک