شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

میر مصطفی خان تالش
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ بهمن ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: میر مصطفی خان تالش ، میر قره خان ، تاریخی

فرزند میر قره خان که از مادری بی بی خانم نام از اهالی آستارا به دنیا آمد وی که حکومت تالش از دنیا چال تا بالها رود و خدافرین و ماورای ارس و لنکران تا سالیا (رود کورا) را موروثی عهده دار بود به هنگام تکیه زدن بر سریر سلطنت آقا محمد خان قاجار به علت عدم استقبال او از سلیمان خان سردار قاجار در تالش و جنگ با ایشان دو برادر خود را بنامهای میر قاسم و میر عیسی با جمعی از خواص تالش به خدمت شاه قاجار فرستاد تا ملازم پادشاه باشند. به علت اغتشاشاتی که در پل خدافرین قره باغ که زیر حاکمیت میر مصطفی خان بود رخ می دهد به مجرد ورود این افراد به اردوگاه شاه کینه توز قاجار تمام رسولان را از دم تیغ گذراند و دو برادر را به دار زد و سه روز نعش آنها را در چوبه دارآویزان گذاشت . میر مصطفی خان پس از این واقعه با تمام قوا به جنگلها و قلعه شیندان پناه برد تا اینکه آقا محمد خان به دست خادمین خود مقبول گردید پس از قتل آقا محمد خان فتحعلی شاه به خاطر نزدیکی با میر مصطفی خان وزیر مختار خود میرزا بزرگ را جهت خواستگاری دختر کوچک میر مصطفی خان که ریشه در رفتار آغا محمد خان با برادرانش داشت موجبات حمله فتحعلی شاه به تالش را فراهم کرد شاه در بهار سال 1809 م سه بار به تالش لشکر کشید و در سه بار شکست خورد پس از این واقعه دربار قاجار ترتیبی اتخاذ می کند تا با میر مصطفی خان آشتی و او را به طرف شاه جلب نماید که چنین هم می شود انعقاد عهدنامه ننگین گلستان در اکتبر 1813م که مقارن با اواخر عمر میر مصطفی خان تالش بود بر اساس آن علاوه بر تمامی داغستان وگرجستان ولایات و شهر های گنجه ،قراباغ ،خانات ،شکی،شیروان،قبه،دربند،باکو و قسمتهای از ولایات تالش به تصرف روسها درآمد . اعتراض میر مصطفی خان به قرارداد گلستان و فشار روسها به ایران برای جلوگیری از حملات متعدد خان تالش به عساکر روس موجب شد فتحعلیشاه برای تضعیف خانواده میر مصطفی خان که مالک کلیه اراضی تالش تا دنیاچال تا حد سالین و مغان تا حد ارشق بود و با توجه به کینه قبلی از این خانواده که همان خوانین نمین و لنکران هستند باقی ماند از فتوحات ایشان میتوان تصرف رشت را با سه هزار مرد جنگی نام برد ،که قبل از جلوس آقا محمد خان  و حسب در خواست روحانیون و معمرین رشت منطقه را ترک و به تالش برگشت . خان به سال 1814 م در ماه آوریل دار فانی را وداع گفت .

منبع: تاریخ جامع آستارا و حکام نمین