شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

میرزا جماالدین میرزا بیگ
ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱٢ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: شهرستان نمین ، میرزا جماالدین میرزا بیگ

فرزند میر عباس خان خلیفه است از مادری آهو خانم نام ( خواهر اسد بیگ ) در خار خطان متولد شد و در هجده سالگی پدر را از دست داد .پس از طلوع طلیعه نادری و احضار اعیان و ارکان تالش میرزا جمال الدین میرزا بیگ به پیشگاه نادری معرفی شد و به یوز باشیگری عساکر شاهی منصوب گشت . نظر به سبز چهره بودنش قرابیگ خطاب میشد .پس از جنگ داغستان در سال 1144 هجری نظر به حسن خدمت و استعدادش در فتح داغستان مخاطب به خانی گشت و با فرمان نادری محال اولوف تالش از قریه بدلان الا پل مشهورلکارد برایش وظیفه و تیول معین کرد در اواخر حکومت نادر شاه و زندیه با پسران خود میر مصطفی  خان و میر عسگری خان به طرف رشت حمله برد و آنجا را فتح کرد وی در سال 1201 هجری قمری به سرای باقی شتافت . نام او در تاریخ با عنوان بزرگ خاندان خوانین نمین و لنکران تثبیت است

منبع: تاریخ جامع آستارا و حکام نمین