شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

جام جم
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

کران ندارد غمــــــــــــــی که من دارم

بیا بین عالمــــــــــــــــــی که من دارم

بیا دریاب اضــــــــــــــــطراب از این

صدای زیر و بمـــــــــــی که من دارم

کسی نمی داند ارمغــــــــــــــــانی بود

مصیبت و ماتمـــــــــــــی که من دارم

طلسم و سحــــــــــــر زمان فرو ریزد

به جادوی خاتـــــــــــــمی که من دارم

جهان بسوزانــــــــــــــم ار نگردد رام

به سوزناک این دمـــــــی که من دارم

تمام هستی به روشـــــــــــنی پیداست

به قاب جام جمـــــــــــــی که من دارم

چگونه عادت کنم به تنهایـــــــــــــی

به تاب و صبــــــر کمی که من دارم

مرا به حال خودم رهــــــــــــا سازید

کران ندارد غمـــــــــــی که من دارم

از دکتر احسان شفیقی عنبران ،نمین (استاد دانشگاه های اردبیل ،نمین و آستارا)


یک میهمان خوب

دل را به تار عشق تو چون پود کرده ایم

شب را به صبح چشم تو نابود کرده ایم

بی یاد چشم تو نفسی گر برآوریم

جولانگه خیال چه محدود کرده ایم

نالیم از فراق تو چون ابر سوگوار

گویی که چشم خویش نمک سود کرده ایم

تنها تویی تو نشسته به میدان چشم ما

راه عبور غیر تو مسدود کرده ایم

یک غمزه از تو و دو جهان از قبال ما

دانیم زین معامله ما سود کرده ایم

ما خالی از خود و زتو سرشار گشته ایم

شهر وجود یکسره بدرود کرده ایم

تا ماهیان بحر تو را صید خود کنیم

اینگونه آب روی گل آلود کرده ایم

یک کلبه محقر و یک مهمان خوب

ما دوستی خود به تو محدود کرده ایم