شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

مرزنشینی و لزوم واکسینه کردن دام‌ها در نمین
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:
نمین - سولمازپورنعمت - خبرنگار همشهری:دامپزشکی از نهادهای بسیار مهم و مرتبط با سلامت جامعه است و در حقیقت نتیجه تلاش‌ها و عملکرد و یا قصور آنها بر سلامت همه افراد جامعه تأثیرگذار است.

دامپزشکی از نهادهای بسیار مهم و مرتبط با سلامت جامعه است و در حقیقت نتیجه تلاش‌ها و عملکرد و یا قصور آنها بر سلامت همه افراد جامعه تأثیرگذار است. برای اطلاع از وضعیت عملکرد دامپزشکی نمین با دکتر «هومن ناصر» رئیس این اداره در شهرستان نمین گفت‌وگوکرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

دامپزشکی شهرستان نمین چه فعالیت‌هایی برای جلوگیری از تهدید سلامت مردم انجام می‌دهد؟

دامپزشکی نمین در راستای مبارزه با بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام عملیات مایه‌کوبی احشام در سطح روستاهای شهرستان را انجام می‌دهد و با واکسیناسیون بیماری‌های مهمی همچون شاربن، آبله، تب برفکی و تب مالت را کنترل می‌کند. بازدید از قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها، رستوران‌ها و مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی از دیگر اقدامات دامپزشکی برای نظارت و کنترل بر بهداشت و سلامت جامعه است.

منبع :روزنامه همشهری 93/11/28


  • آیا تعداد دامپزشک فعال در منطقه ک افی است؟

2 نفر دامپزشک در اداره دامپزشکی شهرستان نمین و 2 نفر در بخش خصوصی فعالیت دارند که از فعالان بخش خصوصی یک نفر در مرکز و یک نفر در منطقه «آبی بیگلو» فعالیت می‌کند. تعداد 5نفر دکتر دامپزشک نیز به‌عنوان مسئول فنی تمام وقت در ک ارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور، بسته‌بندی گوشت، مجتمع مرغ مادر  ک شتارگاه طیور و جوجه‌ک شی فعال هستند. در بخش خصوصی ک مبود دامپزشک فقط برای راه‌اندازی داروخانه محسوس است. چون شهرستان نمین فاقد داروخانه دامپزشکی است و در قسمت اداری نیز قطعاً تعداد بیشتر دامپزشک موجب ک متر شدن فشار‌کاری روی نیروهای موجود می‌شود و تأثیر مثبتی بر روی راندمان‌ک اری اداره خواهد داشت.

  • به نظر شما مهم‌ترین خصوصیاتی ک ه یک فرد برای دامپزشک شدن باید داشته باشد چیست؟

شغل دامپزشک ی حرفه سختی است و فردی ک ه می‌خواهد در این رشته فعالیت ک ند باید قدرت برقراری ارتباط با طبیعت و جانداران را داشته باشد و با علاقه به این حرفه بیاید. سلامت جسمی و داشتن روحیه فعال و اجتناب از پشت میز نشستن نیز از ملزومات این حرفه است. علاوه بر این ایجاد تعامل با دامداران و زحمتک شان این عرصه نیز هنر و استعداد ویژه‌ای می‌خواهد ک ه یک دامپزشک باید از آن برخوردار باشد. قطعاً هوش ذاتی و خلاقیت نیز از صفات اصلی یک دامپزشک است.

  • تا چه حد ضرورت تبدیل دامداری‌ها از سنتی به صنعتی احساس می‌شود؟

تبدیل دامداری‌ها از سنتی به صنعتی در حوزه فعالیت معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد ک شاورزی است. اما قطعاً خدمات دامپزشک ی با ارتقای وضعیت بهداشتی دامداری‌ها موجب افزایش تولیدات و ک اهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌ها می‌شود و نقش ک لیدی در افزایش بهره‌وری دامداری‌ها دارد. همچنین با گرایش بیشتر به دامداری صنعتی به دلیل تحت ک نترل بودن توسط دامپزشک سلامت دام‌ها و در نتیجه جامعه بیشتر تضمین می‌شود.

  • ک شتارگاه‌های بزرگی در نمین فعالیت می‌ک نند. نظارت بر فعالیت این مراک ز چگونه است؟

یک واحد ک شتارگاه با مالک یت شهرداری نمین وجو دارد ک ه اداره دامپزشک ی نظارت بهداشتی دقیق بر این ک شتارگاه دارد. یک واحد ک شتارگاه صنعتی طیور نیز در این شهرستان فعالیت می‌ک ند ک ه در مالک یت شرک ت «پرک ن» است و دخیره بزرگی از ک شتارگاه طیور استان در این ک شتارگاه و با نظارت عالی دامپزشک ی نمین صورت می‌گیرد.

  • ک شتار سنتی و غیرمجاز همیشه معضلی برای استان اردبیل بوده است. در شهرستان نمین برای ک نترل ک شتار سنتی و غیر‌مجاز چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

این اداره با نظارت دائمی و روزانه بر ک شتارگاه دام از وضعیت قصابی‌هایی ک ه اقدام به ذبح قانونی ک رده‌اند با خبر است. بنابراین سرک شی‌های مستمر از سطح شهر از سوی بازرسان این اداره به راحتی ک شتارک نندگان غیرمجاز را مشخص می‌نماید ک ه در صورت مشاهده طبق قانون موارد در اختیار مقام قضایی شهرستان نمین گذاشته می‌شود. در همین جا برخود لازم می‌دانم از همک اری و زحمات بدون وقفه نیروهای دادگستری نمین و مأموران نیروی انتظامی نمین و دیگر فعالان این حوزه نهایت تشک ر خود را اعلام ک نم. ضمناً علاوه بر بازدید‌های مستقل اداره دامپزشک ی، بازدیدهایی نیز به‌صورت گروهی و با حضور نمایندگان دیگر ادارات ذی‌ربط نظیر فرمانداری، بهداشت و درمان، صنعت، معدن تجارت و تعزیرات حک ومتی به‌صورت برنامه‌ریزی شده و مستمر انجام می‌شود.

  • آیا دوره‌های آموزشی هم در شهرستان برگزار می‌شود؟

آموزش برای بهره‌برداری بیشتر با هماهنگی اداره آموزش و‌ ترویج جهادک شاورزی صورت می‌گیرد و در مواقع ضروری نیز از ک ارشناسان این اداره با هماهنگی در محل مساجد روستاهای هدف اقدام به برگزاری ک لاس‌های آموزشی و توجیهی می‌ک نند. ضمناً خود ک ارک نان اداره نیز از طرف اداره آموزش اداره ک ل دامپزشک ی به‌صورت مستمر و مرتب در ک لاس‌های ارتقای دانش دامپزشک ی و استفاده از علم روز دامپزشک ی شرک ت می‌ک نند.

  • خدمات‌رسانی به شهر‌های عنبران و آبی بیگلو چگونه است؟

همه روستاهای شهرستان نمین و همه دامداری‌ها و مرغداری‌ها منطقه فارغ از اینک ه در ک دام شهر هستند زیر پوشش خدمات دامپزشک ی قرار دارند و عملیات مایه‌ک وبی و دیگر خدمات دامپزشک ی به‌صورت یک سان در تمام مناطق زیر پوشش صورت می‌گیرد.

  • عملیات واک سیناسیون در شهرستان نمین بنا به اظهار دامداران و ک ارشناسان با حساسیت بیشتری انجام می‌شود. دلیل این حساسیت فوق‌العاده چیست؟

واک سیناسیون احشام از اصلی‌ترین وظایف ادارات دامپزشک ی است. اما این وظیفه در شهرستان نمین به سبب داشتن مرزهای طولانی با جمهوری آذربایجان و قرار گرفتن در ورودی شرقی استان با وسواس و دقت بیشتری پیگیری و انجام می‌شود تا اگر بیماری وجود داشته باشد در همین جا ک نترل شود و باعث تهدید سلامت دام و در نهایت افراد جامعه نشود.

  • آیا تاک نون بیماری‌های خاصی در شهرستان نمین مشاهده شده است؟

خوشبختانه با واک سیناسیون به موقع و اقدامات پیشگیرانه این اداره، در حال حاضر بیماری ک ه به‌صورت فراگیر و در تعداد وسیع شهرستان را آلوده و درگیر ک رده باشد مشاهده نشده است.

  • نحوه اطلاع‌رسانی فعالیت و خدمات شما به روستاییان و دامدارن چگونه است؟

خوشبختانه عوامل این اداره به علت سابقه طولانی در خدمت‌رسانی به روستاهای مختلف معمولاً در هر روستا با دهیاری‌های و یا دامداران ارتباط دارند و از این طریق هماهنگی‌های لازم جهت انجام عملیات دامپزشک ی در روستاها صورت می‌گیرد.