شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

اعتقادات عامیانه مردم در قدیم
ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: استاد ستودی نمینی

وقتی گربه در خانه رو به قبله به نشیند و پنجه اش را بلیسد و به سر و صورت خود بکشد نشان آمدن مهمان است .

وقتی پرستو (به زبان محلی قَجَله ) روی دیوار حیاط یا روی درختی رو به طرف خانه بنشیند و آواز بخواند نشان آمدن عزیزی از مسافرت یا رسیدن خبر خوشی ،یا نامه از جانب دوست .

صبح به هنگام خروج از خانه دیدن سگ بد یمن است معمولا شخص هر کار واجبی داشته باشد به خانه بر می گردد و پس از توقف کوتاهی بیرون می رود .

ریختن آب ،روی گربه یا سگ موجب پیدایش زگیل در دست و صورت می شود

ریخته شدن فلفل به زمین بدیمن است و منجر به بروز اختلاف و دعوا بین اهل خانه می شود .

شخصی که روی دستش زگیل دارد اگر تکه ای گوشت در قبر کهنه ای دفن کند حتما همه زگیل ها به زودی می ریزند .

بی خبر وارد شدن بیگانه به اطاقی که زائو و نوزاد د ران جا هستند موجب بیماری و یا مرگ نوزاد می گردد . بنابراین قبل از اینکه مهمان به اطاقی که زائو خوابیده وارد شود نوزاد را بپای او از اطاق بیرون می برند تا مهمان وارد شود .

تماس جارو به هر کس و حتی (به لباس) به هنگام جارو کردن اطاقها بد یمن است باعث بروز اختلاف بین اهل خانه می گردد .

مردم به سوزاندن اسپند جهت دفع چشم زخم و نجات شخص چشم زخم خورده بسیار معتقد بودند .

اوزررّیکسن هاواسان                      اسپندی و هوایــــــــــــــــــــــــــــــــــی

هــــازار درده دواسان                      هــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار درد را دوایی

هر کیم بونا گوز ووروب                    هـــــــــــــــــــر کس به این چشم بد زده

اونون گوزین اووارسان                     چشــــــــــــــــــــــــــــــــــمش را در بیاور

البته در روستا مادران برای حفاظت از چشم بد و یا شیاطین و جن چیزهای به گردن بچه می انداختند (داندان خوک نوعی منجوق (گوزمنجقی) و نوعی گیاه که در گیلان بسیار می روید . ساریلیق (نوعی منجوق )کهربا و شَوَه )

 

  نام روزهای هفته در نمین :

(شنبه )،سوت گونی (یکشنبه )،دوزگونی (دوشنبه )،چرشنبه آخشامی (سه شنبه )،چرشنبه (جهارشنبه )،جمعه آخشامی (پنج شنبه )و جمعه .

البته همه این اعتقادات در حال فراموشی یا فراموش شده است .

 منبع :تاریخ و فرهنگ نمین -تالیف فرح بخش ستودی نمین