شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

مراسم مربوط به فصل زمستان در نمین
ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱ شهریور ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: شهرستان نمین

مراسمی که در ضمن زمستان اجرا می شده عبارت بوده از شب چلّه " cella " خدیرنابی "  xadirnabi"

مراسم شب چّله

       نخستین شب زمستان است که نسبت به سایرشب ها طولانی می باشد و اهالی نقاط بررسی شده حوزه پژوهشی این شب را در گویش محلی چّله گجه سی " cella gejasi " نامند که بانوی خانواده ها برای این شب کوفته  " kofta " قورقا " govorga " (گندم بوداده) مهیا می کنند و سرپرستان خانواده ها نیز کلم و یرکوکو " yerkuku " و قوون " govon " قارپیز " garpoz " و سنجد تهیه می کنند و پس از صرف شام قوم خویشان به دیدار همدیگر می روند و تا پاس شب به گفتگوی می نشیند.

 http://tarikheardabil.blogfa.com/post-241.aspx

 


        کد بانوی خانواده اقلام مهیا شده را در سینی می چیند وسط اتاق اغلب در جلوبزرگ خانواده قرار می دهد وی هندوانه را می برد و بعد هر کس مقداری از آن را می خورد به این باور که اگر نخورد سردش می شود و پس سایر تنقلات و میوه ها را تناول می کنند و بدین ترتیب تا پاسی از شب را با خوشی و شادی سپری می کنند محترم الذکر است که عصر شب چّله افرادی که برای فرزندشان زنی اختیار کردند امّا هنوز به خانه بخت نیاوردند و یا اینکه دخترشان عقد کرده رفته  برای آنان هدایایی تحت عنوان چله لیخ " cellalix " می فرستند.

خدیر نبی

       اهالی نقاط بررسی شده حوزه ، پژوهشی در گاهشماری محلی شان چهار روز ازچله بزرگ و سه روز از چله کوچک را بنام خدیر نبی " xdarnabi "مسمی کرده اند و بر این باورند که باور درخدیر (حضر پیامبر) زمستان اعلام و با پایان این ایام زمستان پایان می یابد و بالاخره بر این باورند که خدیر نبی در یکی از ایام می آید و به منازل و اصطبل ها وسایر مکان ها سر می زند و یا از محل هایی گذرمی کند و مایه خیر و برکت می شود و برای همین منظور زنان منطقه قووت " govot " مهیا می کردند و در جایی که درواز دسترسی سر افراد باشد می گذاشتند تا خدیر به هنگام گذر کردن اثری از خود بر آن بگذارد.

        بالاخره زنان در این چند شب و روز قووت " govot " را رویت می کردند اگر ردی و اثر اعضای بدنرا روی آن مشاهده می کردند و یقین می کردند که خدیر آماده و دستهایش روی قووت " govot " زده است از آن بعنوان تبرک به همسایگان وقوم خویشان تقدیم می کردند