شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

بالاخره بعد مدتها شهردار نمین انتخاب شد . اما این بار شهردار بومی
ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ٧ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: شهردار ، شهردار نمین ، رستم فتحی ، شهرستان نمین

انتخاب بجا و شایسته ی شهردار بومی مهندس رستم فتحی را به ایشان ومردم عزیز شهرنمین تبریک عرض می کنیم .

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال

مدت زمان تصدی

سمت

1

شهاب آذر تاش

1337

دو سال

شهردار

2

میر فتح الله امیر سرهنگ پور نمینی

1348

پنج  "

"

3

عباس داور بینا

1352

 

"

4

حسین شاهی زارع

 

 

"

5

باقر مطلعی

1355

سی و پنج ماه و هشت روز

"

6

علی اصغر معتمدی

1358

پانزده ماه پنج روز

"

7

عیوض شیخ حسینی

1359

شانزده ماه و هفده روز

"

8

مرحمت الله جعفر نژاد

1361

پنج ماه

سرپرست

9

جواد عمرانی

1361

چهل و هفت ماه و چهل هشت روز

شهردار

10

مرحمت الله جعفر نژاد

1365

هفت ماه شانزده روز

سرپرست

11

بهروز قربانی

1366

بیست و یک ماه و پانزده روز

"

12

نادر اقلیمی

1368

بیست و شش ماه بیست و هفت روز

"

 

 

 

 

"

۱۳

نادر اقلیمی

1371

پنجاه و دو ماه و پنج روز

"

۱۴

بهنام بشیر پور

1375

سی ماه و چهار روز

"

۱۵

رستم فتحی

1378

یک ماه و بیست و هفت روز

سرپرست

۱۶

عبدالحسین جلیلی

1378

چهل و هشت ماه و یک روز

شهردار

علی ایمانی

1382

هفده ماه و چهارده روز

"

۱۸

یعقوب علایی

1383

ده ماه و بیست و هشت روز

"

۱۹

علی ایمانی

1384

هفده ماه و پانزده روز

"

۲۰

محمد تقی علایی

1386

دو ماه هفت روز

سرپرست

۲۱

نجات عبداللهی

13۸۶

نزدیک به چهار سال

شهردار

23

 مرجوم شفق نیا

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

منبع : http://www.tarikheardabil.blogfa.com/