شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

عصرباشعر شعرای شهرستان نمین درحور
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ٥ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: شهرستان نمین ، شعرای شهرستان نمین ، حور

برگزاری عصر با شعر انجمن شعرو ادب شهرستان نمین با حضورآقای  جعفر ابراهیمی در  مورخ : 8/4/91 روز پنجشنبه ساعت 3 در روستای حور

بدین وسیله از شاعران نویسندگان و دوستان علاقمند دعوت می شود در این محفل ادبی شرکت فرمایند.

با شایسته ترین تشکرات

استاد محبت فروغی حور