شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

جشن تلکیفی بدون نماز
ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز ۳ خرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

جشن تکلیفی در کانون پرورشی فکری کودکان شهرستان نمین برگزار شد.جشنی بدون نمازبود.چادر نماز زیبایی به همراه کیف و جا نماز فراهم کرده بودند به هر دانش آموز فرموده بودند سی هزارتومانی بیاورند.(داریم کسانی که تهیه هزار تومان هم برایشان مشکل است)و وسایل پذیرایی هم فراهم بود ...!

دلیل آن را جویا نشدیم .

ولی چند موردی بود که جای سوال داشت .

آیا این راهی برای درآمد زایی پارچه فروشان و خیاط ها می باشد؟

آیا هدف دور هم جمع کردن بچه ها و شادی کردن آنهاست؟

آیا سالن انتخاب شده برای جشن نباید مناسب نماز خواندن باشد؟

شاید توجیحی باشد روحانی محترم تشریف نیاورد ؟یعنی در این شهرستان یک روحانی محترم پیدا نشد . مدیر مدرسه یا معلم پرورشی  نمی توانست خود پیش نماز شود ؟

این  کودک چه خاطره ای از این جشن با خود خواهد داشت ؟

کسی را محکوم نمی کنیم . ولی اگر مسئولی پیدا شود جواب سوالات ما را بدهد سپاسگزار خواهیم شد .