شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

شخصیتهای نمین
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ٢٠ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: شخصیتهای نمین

 

مشاهیر و رجال نامی نمین

جمال الدین شیخ محمد باقری نمین :

ایشان فرزند یوسف در بیست و هشتم ماه 1313 ه . ش در نمین متولد شد . ایشان در طی خود سازی و پاک سازی درونشان به شغل معلمی در تهران اشتغال داشت . و در سال 1359 یه نمین بازگشت و به تعلبم جوانان پرداخت و در چهارم اردیبهشت مام سال 137 ه . ش دارفان یرا وداع گفن و پیکر پاکش در ابن بابویه در کنار استادانش به خاک سپرده شد کتابهای نوشته شده توسط ایشان «دین و دل » و «تذکره اقطاب اویسی» در پنج جلد می باشد .

شیخ محمد صادق نمینی :

شیخ محمد صادق بن آقا محمد قفقازی برادگاهی نمینی فقیهی و دانشمند متبحر و از مفاخر ویلکیج بوده است

تاج الذاکرین :

حبیب الله فرزند محراب بیگ از علما و فاضل که عمری در ترویج دین و شارع مقدس اسلام خدمت نموده است

 


ملاجهانگیر :

عالم و دانشمند بزرگ و از مظاهر روزگار بوده است .

فخرالدین سید محمد نه نه کرانی دانشمندی جلیل القدر و بزرگوار دارای  15 کتاب در موضوعات مختلف می باشد .

 میر حمزه اردبیلی نه نه کرانی :

سیدی محترم و زاهد بوده

ملک محمد نه نه کرانی ،شیخ محمد سعید نقشبندی ،هارون شفیقی عنبران ،نصرت مطلعی ،شهاب آذرتاش نمین

ادیبان و شاعران :

فایق (قرن 13 ه . ق )، فایزی نمین ،آقا میرزا فرج الله نمینی میرزا یوسف عبداللهی متخلص به (خیاط)

میرزا علی اشرف نه نه کرانی (قرن 13)