شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

نمین در آثار باستانی آذربایجان جلد دوم، سید جمال ترابی طباطبائی
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۳٠ خرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: شهرستان نمین ، آذربایجان ، استان اردبیل

نمین namin نام یکی از بخشهای چهارگانه شهرستان اردبیل این بخش از شمال به روسیه از طرف خاور به گردنه حیران و روسیه از جنوب به رودخانه قره سو از باختر به دهستان رضی محدود می شود.

بطور کلی این منطقه کوهستانی و هوای آن معتدل میباشد دارای یک دهستان مرکزی میباشد و جمیع قراء بخش نمین 113 آبادی بزرگ و کوچک و جمعیت آن در حدود 51019 نفر شیعه است باستثنای جمعیت سه آبادی : عنبران بالا و پائین و جان کلش که دارای مذهب سنی می باشند.

مرکز بخش قصبه نمین، واقع در دهستان مرکزی نمین میباشد و به وسیله راه شوسه فرعی باردبیل مربوط می گردد. و همچنین یک جاده فرعی دیگر این بخش را به پیله رود مربوط میسازد و اهالی این بخش به زبانهای ترکی و قراء عنبران بالا و پایین و جام کلش بزبانهای ترکی و طالش تکلم میکنند.

    منبع :http://tarikheardabil.blogfa.com/post-153.aspx


  نمین – نام دهستان مرکزی نمین شهرستان اردبیل این دهستان در قسمت شمال خاوری بخش در کوهستان و جلگه واقع و از 26 آبادی تشکیل شده جمعیت آن در حدود 24032 نفر شیعه می باشد مرکز دهستان قصبه نمین (مرکز بخش) و قراء مهم آن عبارتست از: عنبران بالا- عنبران پایین- خانقاه- دودران- خانقاه پایین میبا آباد – سلوط

      نمین- قصبه ، مرکز بخش نمین در 25 کیلومتری شمال خاوری شهر اردبیل واقع ، کوهستانی و دارای هوای معتدل و مختصات جغرافیایی آن طول 48 درجه و 29 دقیقه و 30 ثانیه، عرض 38 درجه و 25 دقیقه و 25 ثانیه میباشد.

       محصولات آن غلات و حبوبات و میوه شغل مردان زراعت گله داری، تجارت و زنان به گلیم بافی و قالی بافی اشتغال دارند.

       ادارت بخشداری- مرزبانی- ‍‍ژاندارمری- فرهنگ – پست و تلگراف – آمار ثبت اسناد و دارای یک دبیرستان و دو دبستان میباشد.

      قصبه نمین در حدود صد و پنجاه باب دکان و یک باب مهمانخانه دارد و بوسیله پست و تلگراف و بیسیم اداره مرزبانی با اردبیل مربوط است.

      تپه کنازه- در قریه کنازق از بخش نمین شهرستان اردبیل 16 کیلومتری شمال خاوری اردبیل در مسیر شوسه اردبیل آستارا. هرازه اول ق.م.

      تپه سلوط- در قریه سلوط از بخش نمین شهرستان اردبیل 20 کیلومتری شوسه اردبیل آستارا. دوره اشکانی تا اوایل اسلام

      سربند تپه- در قریه سربند، ده از بخش نمین شهرستان اردبیل 15 ک شمال خاور اردبیل 12 کیلومتر بشوسه اردبیل. اشکانی و اوایل اسلام

      ارپاتپه- در قریه آرپاتپه ده جزء بخش نمین شهرستان اردبیل 24 کیلومتر شمال خاور اردبیل در مسیر شوسه اردبیل آستارا. هزاره اول ق.م.

      قره تپه- در قریه قره تپه، ده جزء بخش نمین شهرستان اردبیل 18 کیلومتری خاور اردبیل- 10 کیلومتر بشوسه اردبیل آستارا

      تپۀ حاجی نصیص- 5 ک نمین؛ باستانی- هزاره اول قبل از میلاد

      بولان تپه- ½ ک بالاتر از حاجی نصیر

      یدی دیوقزی- ½ ک نمین حفاری دو مورگان

      قوشا تپه 5 ک نمین باستانی

      اوزریک تپه- 5 ک نمین باستانی

      گوور قلعه سی- ½ ک نمین هزاره اول ق.م