شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

علمی

در حال تکمیل

علی تیمورزاده  - سطح تحصیلات :دکتری تخصّصی ( ph.d  )

اینجانب در سال 1327 در روستای دودران از توابع نمین که به منطقه ی ویلکیج معروف. در تاریخ 1/7/1349 وارد دانشکده ی جنگلداری دانشگاه تهران و در 31/4/53 به دریافت مدرک لیسانس « مهندسی جنگلداری » نایل شدم . در مهر ماه 1353 به صورت بورسیه به کشور آلمان اعزام و وارد دانشکده ی کشاورزی مونیخ آلمان شدم . امّا عوامل مختلف به خصوص بیماری سبب شد که به تحصیل ادامه ندهم . در 31/3/1360 در دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران مدرک فوق لیسانس را گرفتم و در مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران ، وابسته به دانشگاه تهران مشغول به کار شدم در 2/3/1363 به عضویّت هیئت علمی درآمدم و به سمت مربّی در دانشگاه اردبیل ارتقاء یافتم . در 21/4/1377 مدرک دانشوری را از دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس اخذ کردم و در سال 1382 موفّق به اخذ مدرک دکترای اکولوژی گیاهی ( d.Ph ) از دانشگاه تربیت مدرّس شدم . مؤسّس دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی در شهر نمین می باشم

تجارب و سوابق اجرایی

قائم مقام  مرکز مناطق کویری و بیابانی ایران ، دانشکده ی تهران ، سرپرست راه اندازی دو ایستگاه تحقیقاتی در سمنان و کاشان وابسته به مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران ، سرپرست کتابخانه ی مجتمع آموزشی عالی اردبیل ، عضو هسته ی مرکزی امور فنّی ، امور زراعی و امور دامی مجتمع آموزش عالی ، سرپرست دانشکده ی کشاورزی دانشگاه اردبیل و مشاور ریاست دانشگاه وقت در دانشگاه محقّق اردبیلی .

شرکت در سمینارها :

عضویّت دائمی در انجمن مرتع داری ایران ، عضویّت در انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ، سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و کویری ایران – یزد – اردیبهشت 1372 ، سوّمین کنگره ی علوم خاک ایران – دانشگاه تهران –شهریور ماه 1371 ، چهارمین کنگره ی زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه تهران – شهریور 1372 ، پنجمین کنگره ی زراعت و اصلاح نباتات ایران – دانشکده کشاورزی – دانشگاه محقّق اردبیلی – شهریور 1377 ، هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات – دانشکده ی کشاورزی کرج – شهریور 1381 ، هشتمین کنگره ی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – دانشگاه گیلان – شهریور 1383 ، همایش سیاست ها و مدیریّت برنامه های رشد و توسعه در ایران – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریّت و برنامه ریزی – مدیریّت تهران – اردیبهشت 1381 ، کنگره ی بزرگداشت مقدّس اردبیلی ، اوّلین کنفرانس سراسری علمی – دانشجویی رشته ی کشاورزی ، دانشگاه آزاد واحد اردبیل .

تألیفات و تحقیقات ، ترجمه ، تصحیح ، مقالات:مطالعه طرح جنگل داری ، دانشکده ی جنگلداری – دانشگاه تهران ، خرداد ماه 1353 .پژوهش درباره آب های جَوّی ، سطحی و زیرزمینی منطقه ی کاشان ، نشریه شماره 4 ، مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران – دانشگاه تهران ، سال 1356 .بررسی و مطالعه ی پوشش گیاهی در رابطه با واحدهای ژئومورفولوژی در منطقه ی دامغان ، دانشکده ی منابع طبیعی ، سال 1360تیره پروانه آسا – قبیله ی ماش ها ، ترجمه ، سال 1380-سرطان زایی احتمالی گیاهان ، سال 1383 .بررسی جامعه شناسی گیاهی در جنگل های شرق اردبیل ( فندقلو و ... ) – مجلّه ی علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده ی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، سال دهم – شماره چهارم – زمستان 1382پژوهش شناسایی علف های هرز منطقه اردبیل – دانشگاه محقق اردبیلی ، سال 1376-تاثیر سایبان روی زنده مانی و رشد نونهال های اوری ( quercus macranthera F.et. M   ) در منطقه ی جنگل های شرق اردبیل ، مجله پژوهش و سازندگی ، جلد 16 – شماره 4 – زمستان سال 1382 .-تیره ی ستاره ها ( کاسینان ) جلد هفتم ، ترجمه : علی تیمورزاده ، سال 1385 .

کرامت نصیر زاده نیارق

آقای کرامت نصیر زاده نیارق فرزند آقا بالا در سال 1350 ه.ش در نیارق شهرستان نمین متولّد گردید

آثار و تألیفات :الف- کتاب : دستور کار آزمایشگاههای شیمی ، فیزیک 1 و 2 .ب- مقالات :1. آزمایشی ساده برای درک قانون بو یل / مجلّه رشد آموزش شیمی : 1377 . ش 2 ، ص 17 – 16 .2. سینتیک شیمیایی بدون محاسبه / مجلّه شیمی مرکز نشر دانشگاهی : 1378 ، ص 65-64 .3. راهنمایی یک دوچرخه سوار برای درک غلظت یون ها در محلول / مجلّه رشد آموزش شیمی : 1378 ، ش 10 ، ص 22 – 21 .4. تعیین اصالت سنگ های قیمتی با طیف سنجی رامان / مجلّه شیمی . مرکز نشر دانشگاهی : 1378 ، ش . 6 . ص 19 – 18 .ایشان چند مقاله به مجلّات بین المللی ارسال داشته است که چاپ گردیده و چندین مقاله نیز به صورت سخنرانی در سمینارهای داخلی ارائه شده است .

-دکتر احدپیشگر تکمیل خواهد شد)

اسلام مصطفوی -اسلام مصطفوی داشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران

کتاب گیاهان دارویی (به انضمام طب سنتی آذربایجان) چاپ اول

کتاب گیاهان دارویی (به انضمام طب سنتی آذربایجان) چاپ دوم

انتشار مقالات زن در جوامع ترک (صبح سبلان ویژه نمین ) –نیشابورسفرنامه سی (صبح سبلان ویژه نمین )

انتشار مجله خلج در دانشگاه  ارومیه

دوتا از مقالات اسلام مصطفوی دراولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان پذیرفته شد.

شهرام صداقت حور

 متولد سال ۱۳۵۲ در روستای حور هستم. تحصیلات ابتدایی خود را سال 1357 در زادگاه خود در مدرسه شهید مدنی شروع و دوره راهنمایی را سال 1364 در مدرسه شهید قره نی حور به اتمام رساندم. دوران متوسطه خود را در شهر اردبیل و مدرسه اندرزگو (جهان علوم) گذرانده و سال 1371 در رشته کشاورزی- باغبانی وارد دانشگاه تبریز شدم. سال 1375 وارد دوره فوق لیسانس در همان رشته و دانشگاه شده و پایان نامه خود را با عنوان "اثرات مصرف بهینه چند عنصر مهم غذایی بر عملکرد و کیفیت چای" در ایستگاه تحقیقاتی فشالم فومن و اداره کل خدمات پژوهشی چای لاهیجان انجام داد و سال 1377 در همان اداره کل مشغول به کار شدم. سپس در سال ۱۳۷۹ در دوره دکتری دانشگاه تبریز قبول شدم ولی به خاطر عدم اعطای بورس تحصیلی توسط سازمان چای و قبولی در همان سال در دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته باغبانی وارد آن دانشگاه شده و  سال ۱۳۸۳ از رساله دکتری خود با عنوان "بررسی مشخصه های گیاه‌شناسی. شیمیایی و باغبانی قره‌قاط و معرفی آن به عنوان یک ریزمیوه و گیاه دارویی جدید ایرانی" دفاع کردم. از جمله مسئولیتهای بنده در این سالها می توان به موارد زیر اشاره کرد 2- عضو سابق شورای پژوهشی سازمان چای(اداره کل خدمات پژوهشی چای)

3- عضوسابق هیات تحریریه مجله چای، دبیر داخلی مجله گیاهان زینتی واحد رشت 4- عضو سابق ستاد تغذیه گیاهی معاونت باغبانی وزارت کشاورزی و مسئول طرح پایلوت مصرف بهینه کود در باغات چای

5- رئیس سابق ایستگاه تحقیقات چای کاشف سیاهکل(ازبرم)6- مدیرگروه باغبانی و تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- از سال 83 تا857- عضو شورای پژوهشی  دانشکده کشاورزی واحد رشت- از سال 83 تاکنون8-  عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- از سال 84 تاکنون9- کارشناس رسمی دادگستری10-  عضو هیات داوری مجله ISI علوم گیاهی (Asian Journal of plant sciences) و داور مجلات ISI11- استادیار پایه 12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (اقدام برای دانشیاری)12-  مدیرگروه باغبانی واحد رشت 1389 ادامه دارد.

علاوه بر نگارش نشریه های فنی در مورد چای، چاپ 5 جلد کتاب در حوزه کشاورزی و گیاه‌شناسی که دو کتاب " تولید میوه و سبزی در اقلیم گرم" و "شوری و زهکشی در کشاورزی"حائز رتبه کتاب سال دانشجویی در سالهای 1382 و 1383 شده است. چاپ بیش از 10 مقاله علمی پژوهشی به زبان فارسی و 14 مقاله ISI (انگلیسی) و ارائه بیش از 30 مقاله در همایشهای ملی و بین المللی، انجام 10 طرح تحقیقاتی به عنوان مجری مسئول و راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دیگر کارهای علمی بنده در چند سال اخیر بوده است

هارون شفیقی عنبران – مقالات و دست نوشته های در مورد عنبران دارند همچنین نویسنده کتاب علما و عرفای عنبران

احسان شفیقی  از عنبران تا بخاراو...(تکمیل خواهد شد )

اصغری سولا

نگرشی بر حکومت مأمون با تأکید بر مسائل شرقی نوشته  اسد

غلام رضا صفرپور کلور .

کتابچه ی پیش دبستانی – مورّخه 28/6/1384 – انتشارات باغ رضوان

عادل محمّدی سیف آباد .

- کتاب ستاره ها ( تصنیف و طرّاحی ) – سال 1384 - انتشارات باغ رضوان

مهریار گلزاده .

- - نقش ورزش در کاهش گرایش به انحرافات – اداره کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل – سال 82/81

بررسی و نقد کتاب « جامعه شناسی 1 » سال 1380 – دفتر تألیف کتب درسی

موسی یعقوبیان .

-باران اسیدی و پیامد های آن – سال 1383 – مجله پژواک سبلان – شماره 2 – - پیش بینی محلّی هوا – سال 1383 – مجلّه اطّلاعات علمی – شماره 33.

خدیجه جعفری

 اصل سخن بزرگان و مصاحبه با مادر شهید داور یثری

عادل محمّدی سیف آباد:

 تربیت بدنی – سال 1384 – پیک نوروزی

تاریخی

در حال تکمیل

عزیز رضایی پیله رود

کتاب روش در تاریخ – تابستان 1384 – انتشارات نیما کتیبه .

بررسی کتاب « تاریخ معاصر ایران » - سال 1384 – دکتر جواد عباسی ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی و مؤلّفان

مقاله : - عاشورا – فرهنگ بین المللی محرّم – محل همایش : یزد – سال 1381 .عزیز رضایی پیله رود .

مهندسی اصلاحات – مجلّه پیام معلّم – شماره 3 – برادر عزیز رضایی پیله رود .

دانشمند جهانگیری میناباد

پژوهشگرحوزه فلکلور می باشند ومطالب قابل توجهی را جمع آوری کردند امیدواریم به زودی به چاپ برسانند

محبت   فروغی راد حور     ۱۳۴۳

دوران کاردانی»  زمان: از سال ۱۳۶۲الی سال ۱۳۶۴  - مکان:مرکز تربیت معلم شهید رجائی تبریز- رشته تحصیلی : علوم اجتماعی دوران کارشناسی» زمان :از سال۱۳۶۵ الی سال ۱۳۶۹ - مکان: دانشگاه علامه طباطبائی تهران – رشته: مدیریت بازرگانی-دوران کارشناسی ارشد»  زمان: از سال ۱۳۷۴الی ۱۳۷۷ - مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت – رشته: مدیریت بازرگانی-پایان نامه کارشناشی ارشد»  تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر بهره وری مدارس  و مقایسه  این مهم در مدارس دولتی و غیر انتفاعی

مقاله چاپ شده» عنوان : فساد داری  – نشریه علمی فروغ  -  سال ۱۳۸۰-حور ودین اسلام –مساکن روستائی بنیاد مسکن از تئوری تا عمل-دارلمرزحور- حورشهر کوهستانی زیر خاک در روزنامه صبح سبلان

 

علی حقی نوجه ده

آقای علی حقی نوجه ده محقق و پژوهشگر جوانی است که مدت مدیدی است که در مورد تاریخ و جغرافیای محال نمین تحقیق و پژوهش می نماید،با این حال که ایشان در تهران متولد شده ولی اصالت و ایل و تبار خود را حفظ نموده و پایبند دیار و سرزمین خود است،عشق و علاقه به سرزمین مادریشان باعث گشته برای تفهیم و درک بهتر احوال شهرستان نمین یکسالی را درشهر نمین و آبادیهای آن زندگی نماید و کتاب خود را با عنوان تاریخ و فرهنگ جغرافیائی شهرستان نمین به رشته تحریر درآورد،

علی حقی نوجه ده یکی از نویسندگان مقیم تهران است که هم اکنون مشغول تدوین کتابی برای نمین هست و در واقع در حال ویرایش این کتاب می باشد علی حقی تحقیقات ویسیعی را در منطقه دارد و تعامل خوبی با نیوسندگانمنطقه دارد

محمد علی اوجاقی نیارق

بعد از اقای فرح بخش ستودی آقای محمد علی اوجاقی نیارق نویسنده قدر شهرستان نمین با بیش از 150 مقاله در مطبوعات شهرستان و استان درخشیده ایشان کارشناس رادیو و تلوزیون هستند. وبلاگ ایشان در ردیف وبلاگ ها میباشد

محمد سلمانی سولا

آقای سلمانی وبلاگ نویسنده ماهری می باشند که دارای مدرک کارشناسی و کارمند آموزش و پرورش هستند . مجموعه تحقیقاتی در قالب تاریخ آموزش و پرورش شهرستان گرد آوردند وتحقیقاتی هم در زادگاه خود سولا دارند - وبلاگ ایشان در پیوند ها می باشد

یحیی عسگری

یکی از علاقه مندان حوزه تاریخ می باشند و مفاخر نمین را در بولتنی گرد هم آوردند که به زودی جلد دوم این بولتن به چاپ خواهد رسید . هم اکنون در حال گرد آوری کتابی برای شهرستان نمین می باشند.ودارای دومقاله نمین بازمانده عصر برنز وگمرگ نمین

عسگر هنرور نمین – کارشناس ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه تبریز – ایشان تحقیقات گسترده ای در حوزه شهری نمین و ادوار گذشته نمین را در قالب کتاب جمع آوری کردند امیدواریم به زودی کتاب ایشان را در ویترین های کتاب فروشی ببینیم .-لاله عرفانی نمین

لاله عرفانی کارشناس ارشدتاریخ  از دانشگاه تهران  می باشد چند سالی است مشغول تحقیق در مورد شهر نمین هست وکتاب ایشان با عنوان شکوه دیرین نمین انتشار یافته.

 

نویسندگان شهرستان نمین- در قید حیات نیستند-

در حال تکمیل

-1محمد صادق نمینی شیخ محمد صادق بن آقا محمد قفقازی برادگاهی نمینی ،فقیهی بزرگوار دانشمندی مبصر بود.

ابتلاء و الاولیاء -تمام الحجه فی الثبات القائم الحجخ عجل الله فرجه – کتاب الانتصار-کتاب الارشاد –الحاثریلت فی مسائل فقهیه غامضه – الدرروالغرر- الدررالفاخر فی زیارت الصره الطاهره –مراسم شرعیه

2-ملک محمد ننه کرانی

ملک محمد ین ولی معروف به آخوند ننه کرانی عالی بزرگوار و فاضلی نامدار قرن  هجری قمری بوده

حدیقه الشبعه اردبیلی – مجمع البیان طبری – شرح ارشاد

3-تاج الذاکرین

حبیب الله فرزند محراب بیگ ملقب به تاج الذاکرین از علمای اعلام و فاضل که عمری در ترویج دین مقدس اسلام خدمت نموده  است .

راز عظمت حضرت حسین (ع) – وحی و بعثت – هجرت – شخصیت علی – زندگی بعد از مرگ – سلام اسلام

4-آیت الله محمد علی نجمی اردبیلی

از فقها عظام و علماء اعلاء دارالازشاد اردبیل میباشد ایشان در روستایسولا از توابع نمین دیده به جهان گشودند

تقریراتدودوره اصول آیت الله شیخ حسین حلی –یکدوره بحث فقهی متاجر –شرح استدلالی برعروه الوثقی – رساله ای در احتهاد و تقلید – یک دوره معارف اسلامی – کتاب الصلاه – مختصر فی القواعد الفقهیه – در رساله توضیح المسائل به یاد مانده است .

5-استاد ادب و عرفان جناب آقای فرح بخش ستودی نمین یکی از اساتید مجرب و با اخــلاق دبیرستانهای نمین که علاقه وافری به ادبیات و فرهنگ کهن آذربایجان و بخصوص شهر نمین ومنطقه داشتند و در این خصوص مطالعه و تالیفات فراوانی داشته اند در شامگاه روز یکشنبه بیست و سوم فروردین ماه ۱۳۸۸ در سن شصت و هفت سالگی در زادگاه خویش (شهر نمین) چشم از جهان فرو بست و به دیدار معشوق شتافت. پیکر پاکشان بر دوش مردم فرهنگ دوست نمین تا آرامستان شهر تشییع و به خاک سپرده شد .

ایشان علاوه بر تدریس علم زیست شناسی در دبیرستانهای نمین مولف چند جــلد کتاب نیزمی باشند که تاریخ و فرهنگ نمین ٬ رویای جوانی ٬ امثال الحکم و … از جمله آنهاست   

استاد در مورد خودش در کتابی که تالیف کرده چنین می نویسد

دهم دی ماه هزار و سیصد و بیست و یک هجری شمسی در نمین متولد شده ام پس از گذراندن دوره کودکی در دبستان مطلعی نمین شروع به تحصیل نموده ام پدر و مادرم با سواد بودند و مرا در امر تحصیل یاری می کردند .بخصوص مادرم (روحشان شاد )برای  یپیشرفت درسهایم خیلی زحمت می کشید.پس از پایان دوره شش ساله ابتدائی وارد دبیرستان شدم و دوره دبیرستان را با موفقیت به پایان رسانیدم و پس از خدمت سربازی با شغل مقدس اموزگاری مشغول کار شدم . اما میل به ادامه تحصیل همیشه در من بود . بالاخره سال یک هزاروسیصدوچهل و نه وارد دانشگاه شدم و به دریافت مدرک لیسانس در رشته زیست شناسی توفیق یافتم . از آن تاریخ تا کنون در دبیرستان شهید مطهری نمین مشغول تدریس می باشم . ضمن کار از مطالعه نیز غفلت نمی نمودم . تاکنون موفق شده ام چند جلد کتاب تالیف نمایم .

۱- زیست شناسی برای دانش اموزتوسط مرکز تحقیقات کتب درسی تائید شده ولی به چاپ نرسیده است .

۲- جنگ ادبی توسط مرکز تحقیقات کتب درس تائید شده ،به چاپ نرسیده است .

۳- رویای جوانی .

۴- تاریخ و فرهنگ نمین

در حال حاضر مشغول نوشتن کتاب امثال الحکم می باشد که ضرب المثل های ترکی را با معادل فارسی جمع اوری نموده و در مورد آنها شرح مفصل نوشته ام انشا ءالله اگر عمر باقی باشد (که عجل راه نداد )و خداوند لطف و مرحمت فرماید پس از چاپ تاریخ و فرهنگ نمین نوبت چاپ این کتاب می باشد