سولماز پورنعمت-نمین- خبرنگار همشهری

رسالت اصلی جهادکشاورزی تلاش برای؛  تامین امنیت غذایی مردم با حفظ منابع پایه تولید و بسترهای زیست محیطی جهت ارتقاء سلامت جامعه است. در ادامه این وظایف مواردی چون تلاش برای خودکفایی در تولید محصولات اساسی و ارتقاء بهره وری عوامل تولید، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه صنایع وابسته و صادرات جهت ارتقاء در آمد تولید کنندگان، پایداری تولید و ایجاد فرصت های شغلی جهت دستیابی به رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز قرار دارد.
:: برچسب‌ها:
 
 

پیچک