شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

پای صحبت های رحیم اسدالهی شاعر سرعینی
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱٢ اسفند ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

اردبیل –سولمازپورنعمت –خبرنگار همشهری :«رحیم اسدالهی » شاعر نام آشنای سرعینی در اسل 1320 به دنیا آمدوی کارمند آموزش و پرورش بوده و در سال 1386 بازنشته شده است .کتاب های منتشر شده از او عبارتند از: کتاب «قارتالین اسکی غزللری»،«قزیل غزللر»،«منظومه عفل و عشق »،«منظومه شمس ولایت »،«نوید وصال»،«سرعین در آینه فلم »،«مشارکت و خلاقیت در آموزش و پرورش »در ادامه گفت و گو با این شاعر پیشکسوت را می خوانید

سرودن را از چند سالگی آغاز کردید و چگونه متوجه چنین استعدادی در خود شدید؟

تقریبا از11 سالگی شعر گفتن را آغاز کردم . به قول استاد شهریار که می گفت:«شاعر اولابیلمز آناسی دوغماسا شاعیر »(کسی که مادرش اورا شاعر به دنیا نیاورد شاعر نمی شود ) احساس می کردم در درونم یه چیزهای هست من هم دانسته ،ندانسته آن ها را به زبان می آوردم من احساس می کنم از کودکی  شعر گفتن را آغاز کردم