شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

جلسات لب مرزی
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: مجلس شورای اسلامی

((غفور قلیزاده نیارق))   کارشناس ارشد علوم سیاسی

 

       اخیرا جلسات مجلس شورای اسلامی با حضورحداقلی نمایندگان تشکیل میگرددوبعبارتی تعداد نمایندگان حاضر در جلسه پس از تذکرات نمایندگان دلسوز ورییس محترم مجلس به زور به حد نصاب و عدد۱۹۴میرسد،واین موضوع زنگ خطری برای خانه ملت است که متاسفانه برخی نمایندگان  با بی تفاوتی خویش  جایگاه مجلس و شئون نمایندگی را خدشه دار میکنند.

       مطابق اصل۶۵ قانون اساسی،جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت می یابد.راستی غیبت بیش از حد ۸۵الی ۹۰ نماینده در جلسات رسمی وعلنی بیانگر

چیست؟البته غیبت ۲۰ یا۳۰ نماینده در هر جلسه طبیعی است چون احتمال دارد برخی ازنمایندگان به ماموریت داخل یا خارج از کشور رفته یا نماینده ای کسالت داشته باشد که حتی این میزان غیبت بایددربررسی طرحها ولوایح مهم به حداقل برسد ولی غیبت ۹۰ نفری وتشکیل جلسات با حداقل نمایندگان توجیه بردار نیست وبهتر این است که هیات رییسه محترم لیست این نمایندگان را دراختیار مردم قرار دهد تامردم در زمان خویش جواب اینها رابدهند.آخرکسی نیست بپرسد اینگونه نمایندگان     برا ی چه نماینده شده اند؟ اینها کی ها هستند؟ و اصلا برای چه کاری به مجلس آمده اند؟؟ نمایندگانی که نمایندگی را چندمین شغل خود قرارداده اند بهتراست در اولین فرصت استعفا دهند.

     با مرور قانون اساسی می بینیم فصل ششم قانون اساسی که شامل ۳۸ اصل است مربوط به قوه مقننه می باشد که حکایت از اهمیت قوه مقننه می باشد و بررسی اصول مربوط به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی اهمیت بحث نمایندگی را بیشتر روشن میکند. جایی که در اصل ۷۱ آمده است((مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند))ویا مطابق اصل۷۶((مجلس شورای اسلامی حق تحقیق وتفحص در تمام امور کشور رادارد)) مطابق اصل۸۴((هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در همه مسایل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید))مطابق اصل۸۵ ((نمایندگی قام به شخص است وقابل واگذاری به دیگری نیست...)) مطابق اصل۸۶((نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهار نظرورای خود آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند

تعقیب یا توقیف کرد)) مطابق اصل۸۷((رییس جمهور برای هیت وزیران پس از تشکیل وپیش از هر اقدام

دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد...))و اصول دیگر قانون اساسی که سئوال از وزرا ورییس جمهور،  نظارت وا ستیضاح وزرا را از وظایف نمایندگی بر می شمرد که همه این اصول بیانگر اهمیت ونقش نمایندگی است.

       وهمینطور با بررسی سخنان معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام(ره)که فرموده اند((مجلس عصاره فضایل ملت است)) ویا(( مجلس در راس امور است))اهمیت مجلس بیشتر نمایان می شود.     حال با این تفاسیر و جایگاهی که نمایندگی در نظام جمهوری اسلامی دارد آیا مسامحه و بی تفاوتی برخی نمایندگان خیانت به تک تک رای دهندگان و کل ملت ایران  نیست؟مگر اولین وظیفه نمایندگی قانونگذار ی و نظارت بر اجرای صحیح قانون نیست؟ پس چرا برخی نمایندگان به جای ایفای وظایف قانونی خویش، در کارهای اجرایی سطح پایین دخالت کرده و احداث یک پل در  روستایی دور افتاده را به نام خودشان ثبت میکنند وبجای حضور در مجلس واظهار نظر در خصوص دستورات جلسات به سفرهای تبلیغاتی به شهرهاو روستاها می پردازند.امیداست هرکسی در جایگاهی که لیاقت وتوانایی اش را دارد قرار گیرد تا امورات مملکت سروسامانی بگیرد.