شهرستان نمین

معرفی شهرستان نمین

توجـــــــــــــه
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

درود بر همشهریان عزیزنمینی

کتابی تحت عنوان تذکره شعرای شهرستان نمین از قرن هشتم تا هم اکنون در حال تدوین می باشد از کلیه دوستان تقاضا داریم بیوگرافی ،شعر از شاعران شهرستانی دارند برای ما ارسال کنند.سپاس

Solmaz_pioneer@yahoo.com